The town / Градът

$1,200.00

Image animation "The town", city culture in motion images with sound in 8 parts.
Анимация със снимки "Градът", градска култура в моушън снимки със звук в 8 части.
Format / Формат: mp4, 11'33'', HD